کسب درآمد با خبرگذاری

درباره ما

درباره مااین مجموعه تلاش دارد با ارائه ایده ای جدید در زمینه خبر رسانی و همچنین ایجاد زمینه ای برای درآمد زایی برای کاربران خود ، تجربه جدیدی به نمایش بگذارد . بدیهی است با توجه به جدید بودن این ایده کاستی هایی هم خواهیم داشت که به مرور و گذر زمان و همچنین شکیبایی کاربران این کاستی ها مرتفع خواهند شد و همراه هم به تجارب ارزشمندی دست خواهیم یافت . در این راه به همکاری و ارائه انتقادات و پیشنهادات شما کاربران عزیز بسیار محتاجیم .
با ما در ارتباط باشید