کسب درآمد با خبرگذاری
Mortaza
Mortaza 04 Apr 2020
6
watermark logo

بعدی

فرماندار نیویورک : ترامپ مزخرف می گوید
16 Apr 2020
فرماندار نیویورک : ترامپ مزخرف می گوید
Mortaza · 9 بازدید

توصیه ترامپ به مردم : شما ماسک بزنید ولی من نمی زنم

19 بازدید
در سیاسی

توصیه ترامپ به مردم : شما ماسک بزنید ولی من نمی زنم

نشان دادن بیشتر
0 نظرات sort مرتب سازی بر اساس

بعدی

فرماندار نیویورک : ترامپ مزخرف می گوید
16 Apr 2020
فرماندار نیویورک : ترامپ مزخرف می گوید
Mortaza · 9 بازدید